— 298 — 4. rect kt osüclum wellin coneervit, et serukii'e st-itotg r>e st-itaelld» sine dolo et fraude pro po88e et oosse. 8ie me deu8 sdimiet et 8r>iiets dei evvsnxeliil. 8. dtew llvnu8 deegllll8 mox eeledrsta eill8 eleetione iersdit coesm eoll8iIio lÄeul- tsti8 8idi veile eomprirare dsditaw m<>§i8tll»l6m et deceutem infim mei>86m, 8l de s»eto ooo Imduerlt li.-lditom pi-«)l„-ium, nt de cetero Mk>§i8lri aoa lmderiat »IleArlre eom köre eulp»bilem, et pro 8e non 8er»»re 8tiltllta. ve 6x6clltori>ill8 8tntntornin. S. Aem cnm deennstll8 pro tempore 8ll8lllletor denolui rid ionlor68 m.izi8tro8 pro- pter mniorem csrltntem 8erllgnd»m in sseultgte nrtinm et eoneordinm, et nt msiorem kseinnt diliKentiam, ne lÄciilt»8 erxa ex lioe 8neenml»nt et vnelllet in 8ui8 8tstlltl8, Meet quod 86nio- r«8 quntnor m.ix>8trl »ut nd Iloe deputstl, qnornm d»u 8uut de vuo collexio, nlli d»o de nlio collexio, vnn eum dee.nno 8iut et dedesnt e88e dlrectore8 et mk>nutentore8 8tl>tutorllm ssenl- ti»ti8 et qnnrumennqne ordinstionnm ln ksenltste nrtinm pernAendnriim in ellll8ilil8 et soxilii8, et msxime in 8ecr6tl3 ll6Kocii8 con8ilii, vt 8iiiKllIn in saeultste nrtlnm ressnlnriter llnot et msture. dn8nper plncet qnod de I8ti8 iinntuor m.'»§i8tri8, doo 8eilieet de ipiolidet eollexio, von8 cnm deesno pro tempore per mtom medium »nimm 8int executore8 8t»tuturum, 8oiii- eitnm »ddikendo diiixentinm pre siii8 pro ineremento et Imnore sgcuit»ti8, vt Iectioue8 et exercitis dedite 1i»nt, neenon »ii» 8tatut» f3elllt»ti8 ^rnentnr cum esseetn, sut mnneünt omne8 qustuor 8imul, 8i videditnr ei8 expedire. ve form» conlloe»tioni8 in eiectione decuni et modo. 10. dtem tempore 8t»tuto pro eiectione decnni vocari debent omne8 maxl8tr> de con8ilio f3cllItÄli8 actu rexellte8 8»I) Iiae sorm» ut 8equitllr: Vec»nn8 s»elllt»ti8 »rtium: <1. keuereode wgAi8ter, 8iti8 Iiodie Iiora prim» in 8tlll>» s»cultsti8 »d elixendum nouum deenuum, »ut 6x»mjn»1ore8, 8ub pena r>u» diii§iti8 bonum lscult»ti8 et non coutr»- dicendi. dtem 8> opu8 kuerit pote8t »pponi pen» 8ll8pen8ioni8 s sueuitate per medium su- num, »ut 3li»8 msiorsri. vetur m»Ai8tri8 de eon8tlio f»6nlt»ti8 viritim. 2. Ststut» dec»nnm et ein8 okkicium concernenti». 12. OMeium dee»ni e8t eonuocnre M3§>8tro8 yusndo nece88it»8 et v>ilit»8 iliud expo.8cit, msterigm eoauocstioni» exprimendo, et prouidere ut 8t»tuts s»cull»ti8 riie et uti- iiter od8erueotllr. 13. ^lem dec»nll8 insr» oeto di68 po8t eius ofticium de loco 6ripe8nglden8i uou recedst, lli8> cum coimermu tseuli»ti8 »rtium, »ut pon»t csutionem lide dixngm. 14. dtew in quolibet »ctu 8oIIemni facuitsti» »rtium et in colluoc3tjoni>ill8 mgxi- 8lrornm decsull8 compnrebit duditustus Imditu mg§l8tr»Ii deceoti. 15. dtem llullu8 rstione deennstu» 8>ne coll8en8ll sscultstm »liqunw propinsm 1s- cist de llsco fsellitsti8. neiue »iieui det 8i§i»uw IseuitAtis.